Cookiemelding

Welkom bij Voogd & Voogd. Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Cookies kunnen worden verdeeld in een drietal categorieën: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Tracking Cookies. Voogd & Voogd maakt op deze website uitsluitend gebruik van Functionele en Analytische Cookies. In ons Cookiestatement kunt u meer over de werking van deze cookies lezen.

Akkoord
Niet akkoord

Disclaimer

Gebruik van deze website
Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik van de website, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen.

Informatie op de website
De op deze website geboden informatie is van algemene aard en is uitdrukkelijk niet bedoeld als een persoonlijk advies in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Uitsluiting aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op de website geboden informatie.
Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de geboden informatie.

Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. streeft naar een foutloze werking en ononderbroken
toegankelijkheid van de website en/of van de door haar op de website langs elektronische weg aangeboden diensten. Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en de op de website aangeboden diensten. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. geen enkele aansprakelijkheid.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Virussen
Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Wijzigingen
Voogd & Voogd Verzekeringen B.V. behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.