Cookiemelding

Welkom bij Voogd & Voogd. Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Cookies kunnen worden verdeeld in een drietal categorieën: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Tracking Cookies. Voogd & Voogd maakt op deze website uitsluitend gebruik van Functionele en Analytische Cookies. In ons Cookiestatement kunt u meer over de werking van deze cookies lezen.

Melding sluiten

Ambtenaren en medewerkers in het hoger onderwijs

Welkom bij  Voogd & Voogd Verzekeringen.

Uw werkgever biedt u de mogelijkheid tot het sluiten van een ANW-hiaatverzekering bij elipsLife. Wij verzorgen de administratie en zijn contactpersoon voor deze ANW-hiaat verzekeringen. U kunt deze verzekering eenvoudig aanvragen via onderstaand aanvraagformulier.

Meldt u zich op tijd aan (zie voor uitleg hoofdstuk 5 in de brochure)? Dan ontvangt u na het insturen van uw aanvraagformulier een bewijs van deelname vanuit ons. Is dat niet het geval, dan dient er aanvullend een gezondheidsverklaring ingevuld te worden. Deze ontvangt u van ons nadat u het aanvraagformulier heeft ingestuurd. Vervolgens beoordeeld de verzekeraar op welke voorwaarden u eventueel geaccepteerd kunt worden. De verzekeringspremie zal worden geïncasseerd door Voogd & Voogd Verzekeringen. In geval van overlijden verzorgt elipsLife de uitkering.

ElipsLife heeft voor u een Brochure opgesteld met informatie over de verzekering. Heeft u na het lezen van de brochure nog vragen, neemt u dan contact met ons op via mailadres anwvoorambtenaren@voogd.com.

Aanvraagformulier ANW-hiaatverzekering bij elipsLife

Gegevens werknemer
Reden aanmelding (verplicht)
Kies een optie
Indiensttreding
Huwelijk/geregistreerd partnerschap
Samenwonend met samenlevingscontract van de notaris
Samenwonend langer dan 6 maanden én ingeschreven op hetzelfde adres
Deelnamegegevens
Verzekerd bedrag
€ 6.000,-
€ 9.000,-
€ 12.000,-
Indexering
2%
0%
Ik ben werknemer of politieke ambtsdrager*
Werknemer
Politieke ambtsdrager
Politieke ambtsdrager informatie onder aan de pagina*
Bent u op dit moment arbeidsongeschikt ?
Ja
Nee
Bent u op dit moment ziek ?
Ja
Nee
Let op: een volledig IBAN-rekeningnummer bestaat uit 18 karakters
Partnergegevens
Belangrijke informatie

Let op: Uw werkgever weet tot welke datum u zich voor deze verzekering kunt aanmelden zonder medische vragen. U heeft deze datum ontvangen in de brief of e-mail van uw werkgever met informatie over deze verzekering. Als u zich aanmeldt na deze datum, dan kunnen wij om medische gegevens vragen. 

De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van de privacyverklaring en gaat akkoord met de verwerking door Voogd & Voogd Verzekeringen (voorheen VSP) van de gezondheidsgegevens die in het kader van de aanvraag van deze verzekering worden aangeleverd. 

De verzekering komt mede tot stand op basis van de informatie die u aan ons geeft tijdens deze aanmelding. Geeft u ons informatie die niet klopt? Dan kan het gevolg zijn dat wij: 

1: de verzekering beëindigen; of 
2: geen uitkering doen aan uw partner als u overlijdt. 

* U bent politieke ambtsdrager als u dijkgraaf, lid van het algemeen of dagelijks bestuur van een waterschap, commissaris van de Koning, lid van Gedeputeerde Staten, burgemeester,  wethouder of lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente bent