Klachtenprocedure

Hoe kan ik een klacht indienen?

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om jouw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter gebeuren dat je niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval horen wij dat graag van je. Wij stellen alles in het werk om je klacht goed af te handelen.

Laat het ons weten
Bespreek de klacht eerst met één van onze medewerkers. Wij zullen ervoor zorgen dat jouw klacht op een zorgvuldige wijze wordt behandeld. Het streven is om binnen 14 dagen de klacht af te wikkelen. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan ontvang je in ieder geval binnen 14 dagen bericht over de stand van zaken.

Uw klacht schriftelijk indienen
Ben je het niet eens met de getroffen regeling, dan kun je de klacht aan de directie voorleggen. Je bent het verplicht om binnen 30 kalenderdagen na dagtekening van de voorgestelde oplossing, de directie schriftelijk te benaderen. De directie streeft ernaar om binnen 14 dagen haar definitieve standpunt aan je mee te delen. Als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat nader onderzoek nodig is) dan zullen wij dat eveneens binnen 14 dagen aan je laten weten.

Je schriftelijke klacht kun je sturen naar:
Voogd & Voogd Verzekeringen
T.a.v. de Directie
Postbus 14
3240 AA  Middelharnis

Heb je nog vragen over de klachtenprocedure?
Neem dan contact met ons op via 088 - 020 91 00 en/of relatiebeheer@voogd.com.