Cookiemelding

Welkom bij Voogd & Voogd. Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Cookies kunnen worden verdeeld in een drietal categorieën: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Tracking Cookies. Voogd & Voogd maakt op deze website uitsluitend gebruik van Functionele en Analytische Cookies. In ons Cookiestatement kunt u meer over de werking van deze cookies lezen.

Akkoord
Niet akkoord

In Nijmegen bloeide tussen ons de liefde op - deel 1

30-09-2021 | Leestijd 5 minuten

Een monsterfusie in het intermediaire landschap: zo werd het samengaan van Heilbron Groep en Voogd & Voogd begin dit jaar aangekondigd. Het duurde even, maar het fusiebedrijf kreeg onlangs ook een naam: Alpina Group. In een tweedelig interview gaat AM in gesprek met bestuurders Marco Gregoor en ceo Michael de Nijs. In dit eerste deel de veelbesproken fusie, de nieuwe strategie en de twee voorheen verschillende bloedgroepen

 

Er zijn de afgelopen jaren nogal wat overnames geweest. Sommige locaties zijn belangrijker dan andere. Wat is daar de strategie achter?

Marco Gregoor: Wij proberen in Nederland dichtbij de klant te staan, dus primair doen wij locaties niet dicht. Wij geloven in een clusterstrategie. Dat houdt in dat we op bepaalde strategisch belangrijke plekken een cluster proberen te realiseren, zoals in Assen, Leiden, Den Bosch en overige locaties. Daar is alles aanwezig voor de klant: contacten aan voorkant en een inkoop-, beurs- en volmachtafdeling.

 

Daarnaast heb je veel kleinere locaties, zogenaamd satellieten, waarbij we nagaan of die open moeten blijven. Binnen die strategie proberen we als een eenheid naar buiten te treden. Dat betekent de implementatie van HR, IT, marketing, branding enzovoorts. We staan zo in de wedstrijd dat er aan de voorkant één Heilbron ontstaat dat herkenbaar is voor de klant. Voogd & Voogd zal aan de achterkant het grote volmachtbedrijf en de IT-leverancier zijn.

 

Is onze strategie dan om alles te ‘verheilbronnen’? Primair kan ik ja zeggen, maar alleen als de timing juist is. We willen klanten niet overrompelen met veel verschillende communicatie waar ze op een gegeven moment niks meer van begrijpen. We kunnen het maar één keer goed doen. Daar wordt door ons implementatieteam goed naar gekeken. Sommige labels laten we bewust niet overgaan op het Heilbron-logo en de merknaam, omdat zij vaak al een merk zijn. Dat zijn voornamelijk nichekantoren. Een mooi voorbeeld is Assicuro dat bekend staat als het assurantiekantoor voor de welgestelde particulier.

 

Zijn er nog andere regio’s in Nederland die een cluster kunnen gebruiken?

Gregoor: Daar hebben we wel een strategie voor, maar vanwege concurrentiegevoelige informatie kan ik op dit moment niet zeggen waar. We hebben in Nederland nog twee regio’s waar we de klant nog niet voldoende kunnen bereiken. Die regio’s worden op dit moment ingevuld.

De naam van het fusiebedrijf Voogd & Voogd Groep en Heilbron Groep is Alpina Group geworden.

 

Geldt die alleen voor de holding of ook voor alle kantoren?

Michael de Nijs: De twee vertrouwde merken, Heilbron en Voogd & Voogd, blijven de komende tijd bestaan. Daarmee bedoel ik dat we die ook actief blijven laden en voeren. Hoe zich dat op de lange termijn gaat ontwikkelen, daar hebben we op dit moment geen idee van. Heilbron staat voor het directe klantcontact en het adviesgedeelte, en Voogd & Voogd is de service en backoffice organisatie. De groep is uiteindelijk wat ons samen één maakt en die heeft ook een naam nodig. Die nieuwe naam is in eerste instantie drager van de nieuwe cultuur, waar medewerkers zich vertrouwd bij voelen. Ze gaan daar een identiteit aan ontlenen. Naar de markt toe is Heilbron Voogd vooral belangrijk.

 

Betekent dit dat Mandaat verdwijnt?
De Nijs: Ja Mandaat zal opgaan in Voogd & Voogd. Dat zijn twee smaken die toch erg op elkaar lijken. We willen binnen de groep vanuit één organisatie en één label werken, dus Mandaat zal stap voor stap en op een goede manier opgaan in Voogd & Voogd. Ik wil benadrukken dat het de kracht van samen is. Voogd & Voogd wordt in zijn serviceproviding activiteit versterkt door het hebben van een eigen kantorennetwerk, waarbij je een directe klantrelatie krijgt en meer stabiliteit voor de volmachtactiviteiten. Tegelijkertijd wordt het netwerk van Heilbron Advies versterkt door efficiënte processen en de hoge automatiseringsgraad van het platform dat Voogd & Voogd biedt. Uiteindelijk moet de klant hier voordeel van gaan genieten.

UPIVA en De Verzuimeconoom gaan voorlopig niet op in Voogd & Voogd. De Verzuimeconoom heeft weinig met volmacht zelf te maken en Upiva is juist een nichespeler rondom een andere productmarktcombinatie. Die zullen we ook niet helemaal integreren in Voogd & Voogd. Dat zijn binnen de groep wel pijlers waar we onze dienstverlening op kunnen baseren.

Frank Germans sprak in 2018 nog over Heilbron en Voogd & Voogd als twee verschillende bloedgroepen. Wat is er in de tussentijd veranderd?
Gregoor lachend: Sindsdien ben ik verliefd geworden op Michael. Nee, toen Frank en ik in Engeland zaten en overleg hadden met Five Arrows over een mogelijke investering in ons, is de naam van Voogd & Voogd gevallen. Hoe goed kennen jullie de mannen Bas de Voogd en Michael de Nijs, was de vraag. Toen zei ik: eigenlijk niet. We hebben gebeld met Michael om eens kennis te maken en te bespreken waarom ze zo goed zijn in wat ze doen. Wij zijn heel goed in onze verzuimpropositie en dat is iets wat Voogd & Voogd destijds niet deed.

Als commercieel bedrijf leek het ons een hele mooie aanvulling als Voogd & Voogd onze inkomenspropositie naar voren kon brengen bij alle kantoren die zij bedienen. Zodoende zijn we een kopje koffie gaan drinken in Nijmegen en bloeide de liefde voor elkaars bedrijven. Er ontstond toen nog iets heel abstracts. We zijn verder gaan praten en zagen zoveel kansen dat het leidde tot een diepgaand onderzoek naar hoe complementair we waren. Uiteindelijk is hier een fusie uitgekomen, maar dit was geen vooropgezet spel.

 

Vanuit de branche wordt vaak gezegd dat je voor de bovenliggende partij bij een fusie moeten kijken naar de nieuwe ceo.

Gregoor: Dat zou heel slecht zijn, want dan kies je een ceo niet op basis van zijn kwaliteiten, maar alleen omdat hij de bovenliggende partij is. Wij hebben Michael gekozen vanwege zijn kwaliteiten. We zijn samen, anders waren we geen team.

 

De Nijs: Je kijkt binnen je team van directie en bestuurders of daar iemand zit die de kar wil en kan trekken. Bas de Voogd was net toegetreden als voorzitter van de raad van commissarissen van Voogd & Voogd en had hier geen belangstelling meer voor. Toen keken Marco, Frank en ik elkaar aan. De kracht van Marco en Frank is commercie waar Merge and Aquisitions (M&A) een belangrijk onderdeel van is. Ze hebben Heilbron Groep tot grote hoogte gebracht door heel actief te zijn in de markt rondom fusies en acquisities.

 

Mijn persoonlijke kracht ligt meer in het stroomlijnen van de organisaties en het integrale stuk, het speelveld en de ontwikkelingen overzien. Daar proberen we de boel in balans te houden. Dat vind ik verreweg het leukste om te doen. Ik vind M&A ook leuk en ik denk dat ik er nog best wat talent voor heb, maar ik ben breder ontwikkeld en wil die breedte van het bedrijf ook pakken. In die natuurlijke rolverdeling hebben wij elkaar heel snel herkend.