Cookiemelding

Welkom bij Voogd & Voogd. Op deze website maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed functioneert en ze onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Cookies kunnen worden verdeeld in een drietal categorieën: Functionele Cookies, Analytische Cookies en Tracking Cookies. Voogd & Voogd maakt op deze website uitsluitend gebruik van Functionele en Analytische Cookies. In ons Cookiestatement kunt u meer over de werking van deze cookies lezen.

Akkoord
Niet akkoord

Beheerst beloningsbeleid

Inleiding
Binnen Voogd & Voogd Verzekeringen B.V., De Voogd Assurantien B.V. en Voogd & Voogd Intermediary Services B.V., (hierna te noemen Voogd & Voogd), alle drie onderdeel van de Voogd & Voogd Group B.V., streven we een transparant beloningsbeleid na. Hierin staat de kwaliteit van de bediening van onze klanten centraal. Daarnaast is het beloningsbeleid gericht op het aantrekken en behouden van goede en gekwalificeerde medewerkers.

Klantbelang
Onze kernwaarden zijn klantgerichtheid, integriteit en verantwoordelijkheid. Binnen Voogd & Voogd staat het klantbelang voorop. Onze manier van belonen heeft tot doel het succesvol presteren en samenwerken van medewerkers en teams met een maximale focus op de klant. Dit doen we door middel van SMILE werken. SMILE staat voor de volgende waarden:

S = Stel de klant voorop
M = Maak het verschil 
I = Ik beslis
L = Leef je in 
E = Enjoy

Doorlopend wordt de klanttevredenheid en medewerker tevredenheid gemonitord. De uitkomsten worden met de medewerkers gedeeld en waar nodig worden er verbeteringen doorgevoerd waarvan de effecten door deze wijze van monitoren spoedig waar te nemen zijn. Medewerkers worden in hun dagelijkse functioneren, houding en gedrag gecoacht door de leidinggevende en collega’s, waarbij er op positieve wijze feedback wordt gegeven en ontvangen.

Beloningsbeleid
Ons beloningsbeleid heeft tot doel het gewenste gedrag en de ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren en waardevolle en gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden.
In functieprofielen is vastgelegd wat we van onze medewerkers verwachten en welke kennis, opleidingen, vaardigheden en competenties hiervoor nodig zijn. De bevoegdheden van de medewerker zijn afgestemd op de functie, kennis, ervaring en kwalificaties van de medewerker. Aan de functies zijn salarisschalen gekoppeld die een minimum en maximum hebben. Deze salarisschalen vormen samen het salarishuis. Inschaling van medewerkers gebeurt op basis van de functie, ervaring, afgeronde opleidingen en relevante kennis.

De financiële beloning van medewerkers bestaat uit een vast salaris (12 maand salarissen), 8% vakantietoeslag en een vaste eindejaarsuitkering in de vorm van een 13e maand. Er worden doelstellingen geformuleerd waarin het klantbelang voorop staat. Hierbij worden medewerkers gestimuleerd in hun persoonlijke ontwikkeling, het up-to-date houden van hun vakkennis en in SMILE werken. At target is hierbij de norm. Hieraan is een jaarlijkse procentuele verhoging van het vaste salaris gekoppeld van 2,5%, dit totdat het maximum van de salarisschaal waarin men is ingedeeld, is bereikt.

Binnen het beloningsbeleid van Voogd & Voogd is er geen variabele beloning van toepassing.

Voor wie geldt het beheerst beloningsbeleid van Voogd & Voogd?
Alle natuurlijke personen binnen Voogd & Voogd werkzaam, waaronder ingehuurde natuurlijke personen, vallen onder het beheerst beloningsbeleid van Voogd & Voogd.

Beloning Raad van Commissarissen 
De beloning voor leden van de Raad van Commissarissen is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het betreft een vaste beloning die niet afhankelijk is van de resultaten van Voogd & Voogd.

Risicobeheersing
In het kader van de zorgvuldige klantbehandeling zijn mogelijke risico’s in kaart gebracht en waar nodig beheersmaatregelen getroffen. Zo vinden er zowel binnen de teams als vanuit team Risk & Compliance periodiek kwaliteitscontroles en audits plaats op processen en uitgevoerde werkzaamheden waarbij tevens gekeken wordt naar gedrag van medewerkers.

In het proces van werving van nieuwe medewerkers wordt er niet alleen geselecteerd op kennis, ervaring en opleidingen maar wordt er vooral gekeken of de kandidaat past in onze organisatiecultuur waarin de klant centraal staat en er SMILE wordt samengewerkt. Daarnaast vindt er een integriteitstoets plaats.

HR bewaakt dat het beloningsbeleid blijft aansluiten bij de wijze waarop Voogd & Voogd haar klanten wil bedienen en dat medewerkers voldoende gestimuleerd blijven in het gewenste gedrag en SMILE werken.